Công việc đang tuyển dụng Xem thêm

Google EAT: 14 cách Google đánh giá EAT của bạn 

Tác giả : Lê Thị Kim Thoa   Kiểm tra bởi HieuND
5/5 - (1 bình chọn)
Ngày đăng: 22/03/2022

EAT là từ viết tắt của Expertise – chuyên môn, Authoritativeness – thẩm quyền và Trustworthiness – độ tin cậy. Đây là ba yếu tố được Google dùng để đo lường mức độ tin cậy của một trang web hay một thương hiệu. Google muốn cung cấp các trang web đáng tin tưởng để người sử dụng công cụ tìm kiếm có được những trải nghiệm tốt nhất. Bài viết này sẽ tổng hợp 14 yếu tố tiềm năng trên trang và ngoài trang mà Google có thể sử thuật toán để đánh giá EAT. 

google eat
Mục lục hiện

1. Google đánh giá EAT qua chất lượng tổng thể của nội dung trang web

EAT là một loại xếp hạng meta của nhà xuất bản, tác giả hoặc tên miền được liên kết liên quan đến một hoặc nhiều chủ đề. Ngược lại, Google đánh giá mức độ liên quan ở cấp độ tài liệu (tức là từng nội dung riêng lẻ liên quan đến truy vấn tìm kiếm tương ứng và mục đích tìm kiếm của nó).

Vì vậy, Google đánh giá chất lượng của nhà xuất bản/ tác giả thông qua EAT và mức độ liên quan thông qua các phương pháp truy xuất thông tin cổ điển (chẳng hạn như phân tích văn bản) kết hợp với các cải tiến về học máy (chẳng hạn như Rankbrain).

Trong bối cảnh này, nội dung từ các lĩnh vực chủ đề khác nhau có thể ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực lẫn nhau, như Google xác nhận.

Bạn có thể tìm thấy gợi ý về những điều bạn nên chú ý để đánh giá tổng thể chất lượng nội dung trang web trong phần ghi chú trên bản cập nhật Google Panda .

google eat

2. PageRank hoặc các tham chiếu đến tác giả/ nhà xuất bản

Việc Google sử dụng các liên kết ngược và Xếp hạng trang (PageRank) kế thừa từ chúng để đánh giá nội dung và tên miền không phải là điều mới mẻ và đã được Google xác nhận. Ngoài ra, việc Google sử dụng các liên kết ngược và Xếp hạng trang để đánh giá về EAT đã được xác nhận trong sách “Cách Google chống lại thông tin sai lệch”. 

“Các thuật toán của Google xác định các tín hiệu về các trang tương quan với độ tin cậy và tính có thẩm quyền. Tín hiệu được biết đến nhiều nhất là PageRank, sử dụng các liên kết trên web để hiểu tính có thẩm quyền. ”

3. Khoảng cách để tin cậy các trang web hạt giống trong biểu đồ liên kết

Dạng nâng cao hơn của khái niệm PageRank dựa trên số lượng liên kết đến ít hơn và nhiều hơn nữa dựa trên mức độ gần gũi của các tài liệu được liên kết với các trang web có thẩm quyền hoặc hạt giống.

Bằng sáng chế của Google năm 2017  Producing a ranking for pages using distances in a web-link graph mô tả cách tạo điểm xếp hạng cho các tài liệu được liên kết dựa trên mức độ gần với các trang web gốc đã chọn. Trong quá trình này, bản thân các vị trí hạt giống có trọng số riêng.

Bản thân các trang web hạt giống có chất lượng cao hoặc các nguồn có độ tin cậy cao. 

Theo bằng sáng chế, các trang web hạt giống này phải được lựa chọn thủ công và số lượng nên được giới hạn để tránh bị thao túng. Độ dài của liên kết giữa trang gốc và tài liệu được xếp hạng có thể được xác định theo các tiêu chí sau:

 • Vị trí của liên kết.
 • Mức độ sai lệch chuyên đề của trang nguồn.
 • Số lượng liên kết đi của trang nguồn.

Điều thú vị cần lưu ý là các trang web không có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến ít nhất một trang web hạt giống thậm chí không được tính điểm.

Điều này cũng cho phép rút ra kết luận tại sao một số liên kết được Google đưa vào để xếp hạng và một số thì không.

“Tuy nhiên, lưu ý rằng không phải tất cả các trang trong nhóm trang đều nhận được điểm xếp hạng thông qua quá trình này. Ví dụ, một trang mà bất kỳ trang hạt giống nào không thể tiếp cận được sẽ không được xếp hạng ”.

Theo Google, anchor text của backlinks của văn bản không chỉ là tín hiệu xếp hạng cho trang mục tiêu được liên kết mà còn đóng vai trò phân loại theo chủ đề của toàn bộ tên miền.

Trong bảng xếp hạng kết quả Tìm kiếm bằng sáng chế của Google dựa trên sự tin cậy, cũng có các tham chiếu đến việc sử dụng anchor text làm xếp hạng độ tin cậy.

Bằng sáng chế mô tả cách tính điểm xếp hạng của các tài liệu được bổ sung dựa trên nhãn tin cậy. Thông tin này có thể đến từ chính tài liệu hoặc từ việc tham khảo tài liệu của bên thứ ba dưới dạng văn bản liên kết hoặc thông tin khác liên quan đến tài liệu hoặc thực thể. Các nhãn này được liên kết với URL và được ghi lại trong cơ sở dữ liệu chú thích.

Xem thêm:

google eat

5. Google có thể đánh giá EAT thông qua sự tín nhiệm hoặc sự tin tưởng của một tác giả

Trong phần Uy tín bằng sáng chế của Google đối với tác giả của nội dung trực tuyến, việc tham khảo các yếu tố khác nhau có thể được sử dụng để xác định mức độ tin cậy của một tác giả theo thuật toán.

Nó mô tả cách một công cụ tìm kiếm có thể xếp hạng tài liệu dưới ảnh hưởng của yếu tố uy tín và điểm danh tiếng của tác giả.

 • Một tác giả có thể có một số điểm danh tiếng, tùy thuộc vào số lượng chủ đề khác nhau mà anh ta xuất bản nội dung. Có nghĩa là, một tác giả có thể có danh tiếng với nhiều chủ đề.
 • Điểm danh tiếng của một tác giả độc lập với nhà xuất bản.
 • Điểm danh tiếng có thể bị hạ cấp nếu các bản sao nội dung hoặc đoạn trích được xuất bản nhiều lần.

Trong bằng sáng chế này một lần nữa có đề cập đến các liên kết – vì vậy điểm danh tiếng của một tác giả có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng liên kết của nội dung được xuất bản.

Các tín hiệu có thể có sau đây cho điểm danh tiếng được đề cập:

 • Tác giả có một thành tích đã được chứng minh về việc sản xuất nội dung trong một lĩnh vực chủ đề trong bao lâu.
 • Tác giả được biết đến như thế nào.
 • Xếp hạng của nội dung đã xuất bản bởi người dùng.
 • Nếu nội dung của tác giả được xuất bản bởi một nhà xuất bản khác có xếp hạng trên trung bình.
 • Số lượng nội dung được xuất bản bởi tác giả.
 • Đã bao lâu rồi kể từ lần xuất bản cuối cùng của tác giả.
 • Xếp hạng của các ấn phẩm trước đó có chủ đề tương tự của tác giả.

Thông tin thú vị khác về điểm danh tiếng từ bằng sáng chế:

 • Một tác giả có thể có nhiều điểm danh tiếng tùy thuộc vào số lượng chủ đề khác nhau mà họ xuất bản nội dung.
 • Điểm danh tiếng của tác giả độc lập với nhà xuất bản.
 • Điểm danh tiếng có thể bị hạ cấp nếu nội dung trùng lặp hoặc đoạn trích được xuất bản nhiều lần.
 • Điểm danh tiếng có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng liên kết của nội dung được xuất bản.

Hơn nữa, bằng sáng chế thảo luận về yếu tố uy tín đối với các tác giả. Đối với điều này, thông tin đã được xác minh về nghề nghiệp hoặc vai trò của tác giả trong một công ty là có liên quan. Mức độ phù hợp của nghề nghiệp với các chủ đề của nội dung được công bố cũng quyết định đến uy tín của tác giả. Trình độ học vấn và đào tạo của tác giả cũng có thể có ảnh hưởng ở đây.

6. Ghi nhận tên tác giả / nhà xuất bản (số lượt đề cập & lượng tìm kiếm)

Mức độ nổi tiếng của một tác giả/ nhà xuất bản càng cao thì tác giả/ nhà xuất bản đó càng đáng tin cậy và quyền hạn của họ càng cao trong lĩnh vực chuyên đề. Google có thể đo lường theo thuật toán mức độ nhận biết thông qua số lượt đề cập và lượng tìm kiếm tên. Ngoài bằng sáng chế đã được đề cập, có những tuyên bố khác từ Google về mức độ nhận biết như một yếu tố xếp hạng có thể có.

Liên quan đến tìm kiếm địa phương, bạn có thể tìm thấy tuyên bố sau trên các trang hỗ trợ của Google về xếp hạng địa phương:

“Mức độ nhận thức: Điều này đề cập đến mức độ nổi tiếng của một công ty. Một số địa điểm hoặc sự vật được biết đến nhiều hơn những nơi khác. Điều này được tính đến trong xếp hạng kết quả tìm kiếm địa phương. Ví dụ, các bảo tàng, khách sạn hoặc thương hiệu bán lẻ nổi tiếng được nhiều người dùng biết đến cũng rất có khả năng xuất hiện ở vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm địa phương. Ngoài ra, nhận thức hoặc tầm quan trọng bắt nguồn từ thông tin chúng tôi có được về một công ty từ web – ví dụ: thông qua các liên kết, từ các bài báo hoặc từ các thư mục”

Gary Illyes của Google đã phát biểu tại Brighton SEO vào năm 2017 về ảnh hưởng của các lượt đề cập, (ví dụ: trong mạng xã hội), và dường như cho thấy rằng Google có thể quan tâm đến các tín hiệu như vậy:

“Nếu bạn xuất bản nội dung chất lượng cao được trích dẫn nhiều trên internet – và tôi không chỉ nói về liên kết, mà còn đề cập trên mạng xã hội và mọi người nói về thương hiệu của bạn, những việc giống như vậy. Vậy thì bạn đang làm rất tốt. ”

7. Ý kiến ​​xung quanh lượt đề cập hoặc xếp hạng và tỷ lệ click-through cũng ảnh hưởng đến việc Google đánh giá EAT

Google có thể thực hiện phân tích thông qua Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nói cách khác, có thể xác định ý kiến xung quanh một thực thể như nhà xuất bản hoặc tác giả. Nếu có ý kiến tích cực, tác giả/ nhà xuất bản có thể được tín nhiệm hơn. Nếu nó tiêu cực thì ngược lại.

Sentiment detection as a ranking signal for reviewable entities (tạm dịch là sự phát hiện cảm nghĩ như một tín hiệu xếp hạng các thực thể có thể xem xét) của Google mô tả cách phân tích tình cảm có thể được sử dụng để xác định tình cảm xung quanh các thực thể có thể đánh giá trong tài liệu. Sau đó, kết quả có thể được sử dụng để xếp hạng các thực thể và các tài liệu liên quan.

Các thực thể có giá trị bao gồm con người, địa điểm hoặc những thứ mà bạn có thể nêu cảm xúc chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn, các sản phẩm tiêu dùng như điện tử, phim, sách và các buổi biểu diễn trực tiếp.

Dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc có thể được sử dụng như một nguồn. Các bài đánh giá có cấu trúc được thu thập từ các trang web đánh giá phổ biến như Google Maps, TripAdvisor, Citysearch hoặc Yelp.

google eat
CTR (Click-through Rate)

Các thực thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Sentiment được đại diện bởi các bộ giá trị dưới dạng ID thực thể, loại thực thể và một hoặc nhiều đánh giá. Các bài đánh giá được ấn định các điểm số khác nhau, được tính toán trong Công cụ phân tích xếp hạng.

Điểm tình cảm liên quan đến các đánh giá tương ứng bao gồm thông tin bổ sung như tác giả được xác định trong Công cụ phân tích xếp hạng.

Bằng sáng chế cũng thảo luận về việc sử dụng các tín hiệu tương tác để bổ sung cho cảm tính về xếp hạng như một yếu tố.

 • Điểm tương tác của người dùng
 • Điểm tâm lý đồng thuận

Làm cách nào Google có thể xác định điểm tương tác của người dùng? Bằng cách xem xét các tín hiệu của người dùng như CTR SERP và thời gian lưu trú.

Xem thêm: Chỉ số CTR trong quảng cáo: Cách áp dụng tăng CTR

8. Nhóm tác giả/ nhà xuất bản với các thuật ngữ có liên quan theo chủ đề trong video, podcast & tài liệu (offpage)

Sự xuất hiện của một thực thể trong nội dung có thể thu thập thông tin và có thể giải thích được với các thuật ngữ từ các lĩnh vực chủ đề nhất định có thể giúp Google phân loại tác giả hoặc nhà xuất bản trong ngữ cảnh chủ đề. 

Số lần đồng xuất hiện cũng như thẩm quyền và mức độ đáng tin cậy của các nguồn mà các đồng xảy ra có thể được sử dụng để đánh giá theo EAT. 

Do những phát triển mà Google đang thúc đẩy với những đổi mới như MUM, nội dung này cũng có thể là hình ảnh, video và nội dung âm thanh ngoài nội dung văn bản.

9. Sự xuất hiện của tác giả/ nhà xuất bản với các thuật ngữ có liên quan theo chủ đề trong các truy vấn tìm kiếm (ngoại trang)

Đây cũng là phương pháp Google đánh giá EAT của bạn. Sự đồng thời của các thực thể và các thuật ngữ liên quan đến chủ đề trong nội dung có thể giúp Google thực hiện đánh giá LNST. Đồng thời trong các truy vấn tìm kiếm cũng có thể là một tín hiệu quan trọng. 

Nếu nhiều người tìm kiếm “mercedes cabrio” hoặc “olaf kopp content marketing”, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy Mercedes là cơ quan có thẩm quyền về xe taxi hoặc Olaf Kopp là cơ quan có thẩm quyền về tiếp thị nội dung. Một trong những cách đáng lưu ý khi Google đánh giá EAT của bạn.

10. Phần trăm nội dung mà tác giả/ nhà xuất bản đã đóng góp vào kho tài liệu chuyên đề (onpage/ offpage)

Systems and Methods for Re-Ranking ranked Search Results (tạm dịch là Những hệ thống và phương pháp Xếp hạng lại các kết quả tìm kiếm đã từng được xếp hạng) mô tả cách các công cụ tìm kiếm có thể tính đến đóng góp của tác giả cho kho ngữ liệu tài liệu chuyên đề ngoài các liên kết nội dung của tác giả.

Bằng sáng chế này của Google đã được rút ra vào tháng 8 năm 2018. Nó mô tả sự tinh chỉnh của kết quả tìm kiếm theo chấm điểm của tác giả bao gồm cả điểm trích dẫn. Điểm trích dẫn dựa trên số lượng tài liệu tham khảo của tác giả. 

Một tiêu chí khác để chấm điểm tác giả là tỷ lệ nội dung mà tác giả đã đóng góp vào kho tài liệu.

“… Trong đó việc xác định điểm tác giả cho một thực thể tương ứng bao gồm: xác định điểm trích dẫn cho thực thể tương ứng, trong đó điểm trích dẫn tương ứng với tần suất mà nội dung liên quan đến thực thể tương ứng được trích dẫn; xác định điểm của tác giả gốc cho thực thể tương ứng, trong đó điểm của tác giả gốc tương ứng với phần trăm nội dung được liên kết với thực thể tương ứng là trường hợp đầu tiên của nội dung trong một chỉ mục của nội dung đã biết; và kết hợp điểm trích dẫn và điểm tác giả gốc bằng cách sử dụng một chức năng định trước để tạo ra điểm tác giả; … ”

11. Tính minh bạch đối với tác giả/ nhà xuất bản thông qua hồ sơ tác giả & trang Giới thiệu về chúng tôi (Onpage)

Sự minh bạch về nhà xuất bản hoặc các tác giả được đề cập trong Nguyên tắc đánh giá chất lượng như một tín hiệu mà người đánh giá tìm kiếm nên sử dụng cho xếp hạng EAT. Ngoài ra, Nguyên tắc về độ tin cậy của Web của Đại học Stanford cung cấp một số gợi ý về những câu hỏi nào nên được giải quyết khi thiết kế trang Giới thiệu và / hoặc hồ sơ tác giả.

“Việc thể hiện rằng trang web của bạn là của một tổ chức hợp pháp sẽ nâng cao uy tín của trang web. Cách dễ nhất để làm điều này là liệt kê một địa chỉ thực. Các tính năng khác cũng có thể hữu ích, chẳng hạn như đăng ảnh văn phòng của bạn hoặc liệt kê tư cách thành viên với phòng thương mại.

Làm nổi bật kiến ​​thức chuyên môn trong tổ chức của bạn và trong nội dung và dịch vụ bạn cung cấp. Bạn có chuyên gia trong nhóm của bạn không? Các cộng tác viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn có phải là cơ quan có thẩm quyền không? Hãy chắc chắn cung cấp thông tin xác thực của họ. Bạn có liên kết với một tổ chức được tôn trọng không? Hãy làm rõ điều đó. Ngược lại, không liên kết đến các trang bên ngoài không đáng tin cậy. Trang web của bạn trở nên kém đáng tin cậy hơn bởi liên kết.

Cho thấy những người trung thực và đáng tin cậy đứng đằng sau trang web của bạn. Phần đầu tiên của hướng dẫn này là cho thấy có những người thực sự đứng sau trang web và trong tổ chức. Tiếp theo, hãy tìm cách truyền tải mức độ đáng tin cậy của họ thông qua hình ảnh hoặc văn bản. Ví dụ: một số trang web đăng tiểu sử của nhân viên kể về gia đình hoặc sở thích. “

Với quan điểm về tìm kiếm ngữ nghĩa hoặc tìm kiếm dựa trên thực thể, Google sẽ hợp lý khi đưa thông tin thu thập được về thực thể, bao gồm cả xác minh. Các trang Nói về chúng tôi và tác giả chỉ có thể trợ giúp về EAT nếu nhà xuất bản hoặc tác giả là cơ quan có thẩm quyền và / hoặc chuyên gia có thể được Google kiểm tra. Tác giả này chắc hẳn đã để lại dấu vết có thể thu thập thông tin trên web.

12. Liên kết đến tài liệu tham khảo riêng giúp Google đánh giá EAT của bạn

Để tìm các tài liệu tham khảo xác định nhà xuất bản và/ hoặc tác giả là người có thẩm quyền và chuyên gia, bạn có thể giúp Google đánh giá EAT dễ dàng hơn bằng cách liên kết đến các ấn phẩm, cuộc phỏng vấn, hồ sơ diễn giả tại các hội nghị chuyên môn, các bài báo trên phương tiện truyền thông bên ngoài, v.v., từ trang web của bạn.

google eat

13. Sử dụng https trên miền: một trong những cách Google đánh giá EAT

Google đã xác nhận rằng https là một yếu tố xếp hạng nhẹ khi đánh giá EAT. Đối với độ tin cậy (tức là mức độ đáng tin cậy của một nguồn), yếu tố xếp hạng này có ý nghĩa. Mặc dù ảnh hưởng đến xếp hạng là khá nhỏ, nhưng mỗi một chút mức độ đáng tin cậy đều có thể tăng lên.

14. Niềm tin dựa trên tri thức (đồng ý với quan điểm và sự kiện chung)

Bài báo khoa học Độ tin cậy dựa trên tri thức: Việc ước tính độ tin cậy của các nguồn web từ Google đề cập đến việc xác định theo thuật toán đối với độ tin cậy của các trang web.

Bài báo khoa học này đề cập đến cách xác định độ tin cậy của các nguồn trực tuyến. Bên cạnh việc phân tích các liên kết, một phương pháp mới được trình bày dựa trên việc kiểm tra tính đúng đắn của thông tin được công bố.

“Chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mới dựa trên các tín hiệu nội sinh, cụ thể là tính đúng đắn của thông tin thực tế do nguồn cung cấp. Một nguồn có ít sự thật sai được coi là đáng tin cậy.

Chúng tôi gọi điểm tin cậy mà chúng tôi tính toán là Niềm tin dựa trên tri thức (KBT). Trên dữ liệu tổng hợp, chúng tôi cho thấy rằng phương pháp của chúng tôi có thể tính toán một cách đáng tin cậy mức độ tin cậy thực sự của các nguồn ”.

Đánh giá trước đây về độ tin cậy của các nguồn dựa trên liên kết và dữ liệu trình duyệt về hành vi sử dụng trang web có điểm yếu, vì các nguồn ít phổ biến hơn có thẻ kém hơn và bị thiếu hụt không công bằng, mặc dù chúng cung cấp thông tin rất tốt.

Sử dụng cách tiếp cận này, các nguồn có thể được đánh giá bằng “điểm đáng tin cậy” mà không bao gồm yếu tố phổ biến. Các trang web thường xuyên cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị mất giá. Các trang web công bố thông tin phù hợp với sự đồng thuận chung sẽ được khen thưởng. Điều này cũng làm giảm khả năng các trang web thu hút sự chú ý thông qua Tin tức giả mạo sẽ có được khả năng hiển thị trên Google.

google eat

Khái niệm này có thể được áp dụng cho bản thân tài liệu, nhưng cũng cho nhà xuất bản, miền hoặc tác giả nói chung. Một nhà xuất bản hoặc tác giả thường được tham chiếu trực tiếp bởi các trang web hạt giống sẽ có thẩm quyền cao hơn đối với chủ đề và các từ khóa liên quan đến ngữ nghĩa mà từ đó nó được liên kết. Các trang web hạt giống này có thể là một tập hợp các trang web theo chủ đề được xác định theo cách thủ công hoặc đạt đến ngưỡng của các tín hiệu đáng tin cậy và thẩm quyền.

Trên đây là những cách Google có thể đánh giá EAT của bạn. Hy vọng qua bài viết này có thể giúp bạn đạt EAT tốt nhất và 14 cách Google giá nó như thế nào. Nếu bạn còn vướng mắc và cần được giải đáp, hãy đến với toponseek để được hỗ trợ đưa ra giải pháp SEO hiệu quả nhé!

Nguồn: https://searchengineland.com/google-eat-possible-evaluation-signals-382799

Thông tin tác giả

Là một SEO content, trách nhiệm của tôi là mang đến những thông tin có giá trị cho người đọc.

Bài viết liên quan

Miễn phí kiểm tra lỗi SEO

Nhận báo giá SEO

Cần dịch vụ SEO?

 Tư vấn chiến lược SEO

Liên hệ

 Viết Content SEO

 Viết Content SEO

Liên hệ

KIẾN THỨC SEO NỔI BẬT

Celeb là gì? Nghệ thuật sử dụng Celeb trong truyền thông – Marketing

Đối với các chiến lược gia trong doanh nghiệp, việc lên kế hoạch để quảng bá sản phẩm luôn là ...

30/05/2023

Lê Thị Kim Thoa
Key visual là gì? “Bí kíp” tạo key visual thu hút khách hàng

Trong bất cứ chiến dịch Marketing nào thì doanh nghiệp cũng mong muốn những hình ảnh quảng cáo sản phẩm ...

24/05/2023

Thảo Phạm
Mức lương của nhân viên QA hiện nay và cơ hội nghề nghiệp

Bạn đã xem qua bài viết tháng 12 cung gì và biết được sự phù hợp trong tính cách của ...

03/02/2023

Thảo Phạm

KIẾN THỨC SEO MỚI NHẤT

Thuê SEO Website: Nên Thuê hay Tự Làm? Bảng Giá Chi Tiết

Để website phát huy hiệu quả tối đa, thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu, doanh ...

22/04/2024

Ngọc Hiền
Navigation là gì? 8 Mẹo xây dựng Web Navigation đơn giản nhất

Navigation là một khía cạnh rất quan trọng đối với cả người dùng và các nhà phát triển website. Khi ...

19/04/2024

Lan Anh
Dịch vụ SEO thông minh – Giải pháp tối ưu cho website của bạn

Bạn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp để website của bạn bứt phá trong top tìm kiếm Google? Bạn ...

17/04/2024

Ngọc Hiền