Tuyển dụng việc làm

Kỹ năng:

Xem thêm
33315

Kế toán viên

Thu nhập: Thoả thuận

Mô tả công việc  Thu thập, sắp xếp, kiểm tra hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra. Thu, chi quỹ văn phòng. Thực hiện các giao dịch ngân hàng: lấy sao kê, sổ phụ, đi ủy nhiệm...

Hết hạn tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ: 20221007

  • Fast
  • Microsoft Office
https://www.toponseek.com/blogs/tuyen-dung/ke-toan-vien/

Kế toán viênỨNG TUYỂN

Cần dịch vụ SEO?

 Tư vấn chiến lược SEO

Liên hệ

 Viết Content SEO

 Viết Content SEO

Liên hệ