Social Media Tracker

Social Media Tracker

Tận dụng những phân tích về đối thủ để tạo ra những chiến lược tốt nhất cho chính bạn

SEMrush tự động tìm tài khoản tryền thông xã hội của đối thủ cạnh tranh dựa trên các tên miền bạn nhập.
Phân tích các chiến dịch, hashtag, ưu đãi đặc biệt và các bài đăng hiệu quả hàng đầu đối thủ cạnh tranh để nâng cao chiến lược truyền thông xã hội của riêng bạn.

Chắc chắn sẽ giúp hiệu suất của bạn tăng lên

Làm thế nào để bạn theo dõi hiệu suất của chính bạn và đối thủ của bạn trên Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest và LinkedIn mà không phải chuyển đổi giữa nhiều tab?
Trình theo dõi phương tiện truyền thông xã hội cho phép bạn theo dõi các số liệu truyền thông xã hội quan trọng nhất của mình và so sánh các số liệu này với đối thủ cạnh tranh trong một tab.
– Theo dõi những thay đổi trong số lượng người theo dõi của bạn và so sánh nó với các đối thủ.
– Xem mức độ tham gia của người dùng và cách họ thay đổi theo thời gian.
– Thực hiện theo các chủ đề nóng nhất trong thị trường tiềm năng của bạn thông qua các báo cáo hashtag.
– Khám phá các bài viết hấp dẫn nhất trên mạng xã hội.
– Phân tích xu hướng xuất bản trong một khoảng thời gian cụ thể.
– Khám phá những người mà đề cập đến bạn hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn.

Xây dựng được các báo cáo hoàn hảo nhất

Luôn sẵn sàng báo cáo tiến trình của các chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội của bạn với khách hàng hoặc các bên liên quan bằng các báo cáo PDF có thể tùy chỉnh, dễ đọc.

Cần dịch vụ SEO?

 Tư vấn chiến lược SEO

Liên hệ

 Công cụ SEO

Dùng thử miễn phí

 Viết Content SEO

 Viết Content SEO

Liên hệ