Keyword Magic Tool SEMrush

Keyword Magic Tool

Nhận hơn 2 triệu ý tưởng từ khóa

Nhập từ khóa mục tiêu của bạn và nhận được hơn 2 triệu ý tưởng từ khóa để lựa chọn. Sắp xếp và lọc từ khóa theo:
– Số lượng tìm kiếm
Độ khó từ khóa
– Mật độ cạnh tranh
– Tính năng SERP
– Dữ liệu chi phí mỗi lần click.
Chọn từ khóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Có tất cả các nghiên cứu, tập hợp và hiển thị trong một bảng dễ đọc.
Để trải nghiệm thực tế nhất, đăng ký dùng thử SEMrush ngay.

keyword magic tool

Sử dụng tính năng nhóm từ khóa để phân đoạn từ khóa của bạn theo chủ đề

ý tưởng từ khóa

Thuật toán SEMrush đặc biệt sẽ đề xuất các từ khóa liên quan về mặt ngữ nghĩa với tìm kiếm ban đầu của bạn. Và sau đó, sắp xếp chúng thành các nhóm theo chủ đề tìm kiếm. Điều này cho phép bạn ngay lập tức tìm các từ khóa phù hợp cho các chiến dịch của mình. Đây là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng các từ khóa dài và tạo nội dung phong phú từ khóa sẽ tăng thứ hạng của bạn trong top google.

Chọn được các từ khóa tốt nhất và lưu lại trong phần phân tích từ khóa

Bạn có thể gửi 1.000 từ khóa yêu thích của mình đến công cụ phân tích từ khóa khi bạn muốn. Công cụ này sẽ biên dịch tất cả chúng trong một danh sách tiện lợi với chỉ dẫn về số lượng tìm kiếm, độ khó từ khóa, đối thủ cạnh tranh hàng đầu và các số liệu hữu ích khác. Bạn cũng có thể ước tính lưu lượng truy cập mà các từ khóa này sẽ mang đến trang web của bạn bằng cách xem tiềm năng click chuột của chúng. Hầu hết các số liệu có sẵn trong thời gian thực và có thể được cập nhật với một cú click chuột.

từ khóa theo cụm chủ đề

Xuất được các từ khóa bạn đã chọn để đưa qua các tính năng khác của công cụ SEMrush

từ khóa google

Xuất từ khóa đã chọn của bạn sang các công cụ SEMrush khác. Xuất kết quả của bạn sang các công cụ SEMrush khác để có thể theo dõi các từ khóa đã chọn. Biết được hiệu suất của bạn trong kết quả không phải trả tiền và có trả tiền. Gửi danh sách từ khóa mới tạo của bạn đến theo dõi vị trí SEMrush. Đây là một dịch vụ được tạo riêng để theo dõi bảng xếp hạng của trang web, cho các từ khóa mục tiêu của bạn trong 100 kết quả trả tiền và hữu cơ hàng đầu của Google. Công cụ này cũng cho phép tích hợp các từ khóa của mình với công cụ từ khóa PPC SEMrush sẽ giúp bạn xây dựng một chiến dịch PPC thành công.

Tạo được tối đa 50 danh sách từ khóa mục tiêu

Khi thực hiện tối ưu hóa một số trang web tại một thời điểm hoặc một số trang riêng lẻ trong một trang web. Việc có danh sách từ khóa mục tiêu riêng biệt là vô cùng tiện lợi. Xem cách bạn có thể sắp xếp luồng công việc của mình qua nhiều dự án. Bằng cách tạo tối đa 50 danh sách từ khóa mục tiêu và gán chúng cho từng khách hàng, trang web hoặc chủ đề.

keyword magic tool semrush