Kiểm tra website chuẩn SEO là bước đệm quan trọng nhằm phát hiện những lỗi nội tại xảy ra trong chính website có ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa và truy cập tìm kiếm.

Theo dõi
Theo dõi

Kiểm tra về tình hình thiết lập các công cụ theo dõi website như Google Analytics, Google Search Console, file robots.txt, sitemap.xml và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo google có thể đọc được website của bạn rõ ràng.

On Page

Kiểm tra toàn bộ những yếu tố on-page như nội dung, thẻ meta data, hình ảnh trên trang, các internal links….từ đó đề xuất giải pháp chỉnh sửa giúp google đánh giá website tốt hơn và tăng thêm trải nghiệm cho người dùng.

On Page
Off Page
Off Page

Kiểm tra toàn bộ những yếu tố bên ngoài website (off-page) như là phân tích thực trạng đối thủ, phân tích là liên kết dẫn về website và nguồn đặt các backlink đó. Đồng thời tối ưu hóa các anchor text nhằm đạt được thứ hạng cao nhất trên Google.

Kỹ thuật

Kiểm tra về các yếu tố kĩ thuật của website, có liên quan đến code, server,...và từ đó đề xuất chỉnh sửa giúp website được có tốc độ tải trang mượt mà, giao diện thân thiện, dễ sử dụng hơn với người dùng, đồng thời thân thiện với Google

Kỹ thuật