Đánh giá thị trường SEO

Ưu điểm khi TopOnSeek thực hiện việc nghiên cứu từ khóa SEO

Nghiên cứu từ khóa là bước quan trọng nhất trong SEO nhằm tìm kiếm và phát hiện ra nhu cầu của người dùng. Từ đó định hướng nội dung của website một cách chuẩn xác, phù hợp với nhu cầu của người tìm kiếm.